Επισκευαστικές εργασίες σχολικών συγκροτημάτων Β’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χίου έτους 2017

Στοιχεία Προκήρυξης