ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης