«Εποπτεία & συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/03/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

54.661,30 €