ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ, ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2018

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/06/2018
και ώρα: 10:00 π.μ

Προυπολογισμός:

100.000,00