Έργα

Υποκατηγορίες:

Διενέργεια κλήρωσης ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

  • Κατηγορία Έργα

Σχετικό: α) Η μελέτη για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», που εκπονήθηκε από τη ΔΤΥ, προϋπολογισμού 350.000,00 (με ΦΠΑ).

β) Η με αρ. 552/29.08.2018 Απόφαση ΔΣ με την οποία έγινε η αποδοχή ένταξης και τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2018, για το έργο του θέματος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια κλήρωσης ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Υπουργική Απόφαση.

Τίτλος Έργου

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

Σύντομή Περιγραφή

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης, σε σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χίου.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ)

299.145,28

                                                                                Ο Προϊστ. Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

                                                                                   Ελευθέριος Παπαλάνης

                                                                                      Πολ. Μηχ. ΠΕ με βαθμό Α’

 

Διενέργεια κλήρωσης ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΦΙΣΦΙΡΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΣ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ, ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ»

  • Κατηγορία Έργα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια κλήρωσης ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Υπουργική Απόφαση.

 

Τίτλος Έργου

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΦΙΣΦΙΡΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΣ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ, ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ

 

Σύντομή Περιγραφή

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις ΤΚ Σιδηρούντας, Καρυών, Βροντάδου και Λαγκάδας

 

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ)

615.384,61

Γ.Γ.Π.Π. - Οδηγίες προστασίας

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο

Ασφαλής θέρμανση - Προετοιμάσου

Ασφαλής θέρμανση - Προετοιμάσου

Οδηγίες προστασίας από σεισμό.

112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Προειδοποιήσεις καιρού

Σ.Μ.Π.Ε. για το Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Χίου

ΕΣΠΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Your Europe

Πινακοθήκη Δήμου Χίου

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο

 

Νομικό Πρόσωπο

 

Καταθέτουμε ζητήματα που αφορούν τον Κάμπο της Χίου

dimosia diavoulefsi kampos

 

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Προκηρύξεις

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Comodo SSL