Διαγωνισμοί

Προμηθεια χρωμάτων και σιδηρών υλικών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 49598,64
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019
 • Καταληκτική Ώρα: 10:30
 • Ημερομηνία Διαγωνισμού: Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00

Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Χίου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 642.051,00 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019
 • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους έτους 2019

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 498.162,27 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00
Σελίδα 1 από 9

Γ.Γ.Π.Π. - Οδηγίες προστασίας

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο

Ασφαλής θέρμανση - Προετοιμάσου

Ασφαλής θέρμανση - Προετοιμάσου

Οδηγίες προστασίας από σεισμό.

112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.

Προειδοποιήσεις καιρού

Your Europe

Πινακοθήκη Δήμου Χίου

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο

 

Νομικό Πρόσωπο

 

Καταθέτουμε ζητήματα που αφορούν τον Κάμπο της Χίου

dimosia diavoulefsi kampos

 

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL