Τροποποίηση της απόφασης 295/2013 περί του κανονισμού κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.