Έγκριση κανονισμού παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων