Κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στο Δήμο Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/08/2018

Προυπολογισμός:

8.700,00 €