Κατασκευή Πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

Τσαγρής Παντελής

email: tsagrisp@yahoo.gr

τηλ: 2271351630

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/06/2023
και ώρα: 10:00π.μ.

Προυπολογισμός:

439000

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

19/06/2023
και ώρα: 10:00π.μ.