Καθαρισμός – Αποκατάσταση Πινακίδων Οδοσήμανσης Οδικού Δικτύου Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης