Κήρυξη απαλλοτρίωσης, (επικαιροποίηση της 272/2019 απόφασης του Δ.Σ.), για την κατασκευή της διαπλάτυνσης της οδού Τσαπέλα και την σύνδεση της με την οδό Παπαγιάννη Γκιάλα