Μελέτη αποκατάστασης οροφογραφικού και τοιχογραφικού διακόσμου διατηρητέου δημοτικού κτηρίου επί της οδού Απλωταριάς

Στοιχεία Προκήρυξης