Μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Χίου για στέγαση υπηρεσιών του

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/12/2016