Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης