Μίσθωση εξοπλισμού παραλιών (φορητές χημικές τουαλέτες απλές και ΑΜΕΑ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

03/07/2020

Προυπολογισμός:

12.060,00 €