Ν.Π.Δ.Δ. – Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: την υγεία και τη διατροφή των παιδιών