ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τον καθαρισμό των γραφείων του ΔΛΤ Χίου και των χερσαίων ζωνών του Κεντρικού Λιμένα Χίου και των Αλιευτικών καταφυγίων Καστέλου και Φάρκαινας Δ.Ε. Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών

Στοιχεία Προκήρυξης