ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΠΑΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης