ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 64 ΤΗΣ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης