ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ ΑΡ.64 ΤΗΣ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης