ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ» (ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΙΚΟ)

Στοιχεία Προκήρυξης