ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΕΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης