Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στον Όρμο & στην πλατεία της Τ.Κ. Λιθίου και στην Κώμη της Τ.Κ. Καλαμωτής

Στοιχεία Προκήρυξης