ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 (πρώην Φαρμακείο Μαναγού)

Στοιχεία Προκήρυξης