Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση Κόφινας Παναγία Ζώνη Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης