Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΙΚΟ

Στοιχεία Προκήρυξης