Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση του Πυροσβεστικού κλιμακίου Καρδαμύλων.

Στοιχεία Προκήρυξης