ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΦΥΤΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης