«Προμήθεια & αντικατάσταση οργάνων και δαπέδων υφιστάμενων παιδικών χαρών και επισκευή 2020»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

02/11/2020
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

150.000,00 €