Προμήθεια εδεσμάτων για τις εορταστικές εκδηλώσεις της τοπικής εορτής της 11ης Νοεμβρίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τισ 01.30 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/11/2015