Προμήθεια ειδών εργαστηρίου ΚΔΑΠ ΜΕΑ (χειροτεχνίας και βιβλιοπωλείου)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/11/2021

Προυπολογισμός:

698.59