Προμήθεια ενός (1) ασπρόμαυρου πολυμηχανήματος (φωτοαντιγραφικού) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης