Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

26/06/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

84.505,59