«Προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος» (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/09/2021
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

35.000,00 €