«Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων υφιστάμενων παιδικών χαρών»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

13/12/2021
και ώρα: 17:00:00

Προυπολογισμός:

220.000,00 €