Προμήθεια ξυλείας για τη λειτουργία του εργαστηρίου Ξυλουργικής για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/06/2017
και ώρα: 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

200,00 €