Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Χίου – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/11/2021
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

179.997,71 €