Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας για τις ανάγκες ασφαλείας του Κατασκηνωτικού Κέντρου στα Σκλαβιά

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/10/2018

Προυπολογισμός:

4.100,00 €