Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

28/10/2019
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

410.000,00 €