Προμήθεια τροφών και κτηνιατρικού υλικού για αδέσποτα ζώα έτους 2021

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/06/2021

Προυπολογισμός:

12.416,50