Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για το Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Xίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/04/2022

Προυπολογισμός:

670,70 €