Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για το ΚΔΑΠ Καρδαμύλων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/06/2018

Προυπολογισμός:

747,28 €