ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ « Συντήρηση, μεταφορά, τοποθέτηση εξοπλισμού παραλιών ΔΕ Ομηρούπολης, ΔΕ Καρδαμύλων και ΔΕ Αμανής»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/04/2023
και ώρα: 11.30 π.μ.

Προυπολογισμός:

12530