Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τους διαμένοντες σε καταυλισμούς ΡΟΜΑ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/09/2021

Προυπολογισμός:

2.680,02 €