Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Υπηρεσία “Ενεργειακή επιθεώρηση και αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς Δημοτικών ακινήτων – Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/02/2020

Προυπολογισμός:

234 €