Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 19-06-2015