Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Ενοικίαση πέντε (5) επιβατικών οχημάτων για εκατό ογδόντα (180) ημέρες για την εφαρμογή του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/03/2022

Προυπολογισμός:

13.500,00 €