Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Παροχή υπηρεσίας ιατρού παθολόγου για τους ωφελούμενους στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

24/06/2021

Προυπολογισμός:

1.620,00 €