Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια μπαταριών και ηλεκτροδίων απινιδωτών Δήμου Χίου».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/07/2021

Προυπολογισμός:

1.755,00 €